16.-19. YY Türk Edebiyatı 1. Ünite Deneme Sınavı - 5.0 out of 5 based on 12 votes

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 16 19 1 ünite

1) türk dili kaçıncı yydan itibaren 3 ayrı yazı diliyle eser vermeye başlamıştır?

a)11

b)12

c)13

d)14

e)15

c

 

2)en fazla eser üretilen dönem kaçıncı yylar arası olmuştur?

a)8-11

b)11-13

c)12-13

d)16-19

e)15-16

d

 

3)kıpçakça kaçıncı yy da ürünler vermiştir?

a)8-11

b)12-13

c)14-15

d)15-16

e)16-19

c

 

4)1.harezm türkçesi

2.çağatay türkçesi

3.kıpçakça

4.göktürkçe

5.karahanlı türkçesi

hangileri 13 yy dan itibaren türk dilinin ürettiği dillerdendir?

a)1 ve 2

b)2 ve 3

c)3-4-5

d)4-5

e)1-2-3 -4

e

 

5)türkmen türkçesinin ağız özellikleri kaçıncı yyda kullanılmıştır?

a)14

b)15

c)16

d)17

e)18

e

 

6)abuşka lügati kimindir?

a)niyazi

b)ali şir nevai

c)ebulgazi bahadır han

d)babur şah

e)şibani muhammet han

a

 

7)19 yy edebiyatın ilk önemli şahsiyeti hangisidir?

a)muhammed salih

b)babur şah

c)şibani muhammed han

d)bayram han

e)ebulgazi bahadır han

c

 

8)şeybaniname adlı eseri ile tanınmış şair hangisidir?

a)muhammed salih

b)bayram han

c)babür şah

d)şibani muhammed han

e)ebulgazi bahadır han

a

 

9)hangisi babur şahın eserlerinden değildir?

a)vekayi

b)divan

c)aruz risalesi

d)mubeyyen der fıkh

e)lugati türki

e

 

10)klasik çağatay türkçesi dönemi kaçıncı yy da sona ermiştir?

a)14

b)15

c)16

d)17

e)18

d

 

11)senglah hangi dillerle yazılmış bir sözlüktür?

a)arapça farsça

b)çağatayca farsça

c)uygurca çağatayca

d)türkçe-farsça

e)eski türkçe çağatayca

b

 

12)çağatay türkçesi özelliklerinin yanı sıra özbek türkçesinin özelliklerinin görüldüğü eser hangisidir?

a)bozdoğan destanı

b)lugati türki

c)şecerei terakime

d)risalei muze duzluk

e)vekayi

a

 

13)ayakkabıcılık mesleğinin dini ve ahlaki kurallarını anlatan, ahilikle ilgili yazılmış eser hangisidir?

a)şeybaniname

b)lugati türki

c)risalei muze duzluk

d)vekayi

e)mubeyyen der fıkh

c

 

14hangisi klasik dönem sonrası çağatay türkçesinin 17 yydaki temsilcilerinden değildir?

a)turdı

b)baba rahim

c)meşreb

d)sufi

e)nişatiy

e

 

15)hangisi klasik dönem sonrası çağatay türkçesinin 16 yy daki temsilcisidir?

a)abdulvahap hoca

b)Allahyar

c)andelip

d)revnak

e)muhammed rahim han

a

 

16)hangisi çağatay türkçesi sesbilgisi özellikleri açısından yanlıştır?

a)bol

b)bar

c)min

d)könül

e)esrük

e

 

17)hangisi çağatay türkçesinde yeterlilik fiilidir?

a)bil

b)al

c)nı

d)ga

e)a

b

 

18)hangisi çağatay türkçesi edatlarından biri değildir?

a)kibi

b)dik

c)duk

d)bile

e)çün

c

 

19)batı oğuzcanın edebi dili hangisidir?

a)osmanlı türkçesi

b)çağatay türkçesi

c)harezm türkçesi

d)kıpçak türkçesi

e)karahanlı türkçesi

a

 

20)16 yy türk edebiyatının en önemli şairi hangisidir?

a)şah ismail

b)ermani

c)fuzuli

d)tebrizi

e)müştak

c

 

21)hangisi fuzulinin eserlerinden değildir?

a)hadikatüs süeada

b)leyla ile mecnun

c)bengü bade

d)şikayetname

e)seyahatname

e

)hangisinin mahlasları yanlış verilmiştir?

a)müşteri-feth ali han

b)tuti-ebul feth han

c)kutsi-abbar kuli ağa

d)natevan-hurşin banu hanım

e)hatayi-muhammet şibani han

e

 

23)hangisinde ötümleşme yoktur?

a)dişi

b)durar

c)dileg

d)düşüp

e)tap

e

 

24)hangisinde çağatay türkçesinin yönelme durum eki vardır?

a)halimga

b)deryaya

c)na-merde

d)bizlere

e)közlere

a

 

25)kıpçakça metinlerin yazılması kaçıncı yyda kesintiye uğramıştır?

a)14

b)15

c)16

d)17

e)18

c

 

26)18 yyda yazılmış bahadur şahın aruz namesinde hangi dillerin özellikleri görülür?

a)çağatayca-osmanlı t-tatarca

b)karahanlıca-tatarca-çağatayca

c)çağatayca-uygurca-karahanlıca

d)kıpçakca-çağatayca-uygurca

e)osmanlıca-çağatayca-uygurca

a

 

27)evliya çelebinin seyahatnamesinde hangi lehçeler anlatılmştır?

a)kıpçak-oğuz

b)nogay-kırım tatar

c)çağatay-oğuz

d)çağatay-azeri

e)nogay-çağatay

b

 

28)''kayda barasın tentek'' cümlesinin türkçe çevirisi hangisinde doğru verilmiştir?

a)nereye varasın sen tek

b)nereye gidersin sen tek

c)nereye varasın köpek

d)nereye gidersin köpek

e)nereye vardın sen tek

d

 

29)batıya göç eden oğuzların kendi lehçelerine dayanarak geliştirdikleri dil hangisidir?

a)harezm türkçesi

b)çağatay türkçesi

c)eski anadolu türkçesi

d)kıpçakca

e)oğuzca

b

 

30)orta asya karadenizin kuzeyindeki bölgelerde ortak yazı dili hangisidir?

a)çağatayca

b)karahanlıca

c)oğuzca

d)harezm

e)eski anadolu türkçesi

a

 

31)türkmen türkçesinin ağız özelliklerini eserlerinde kullanan lair hangisidir?

a)şah ismail

b)fuzuli

c)mahtum kulu

d)ali şir nevai

e)babur şah

c

 

32)seyyahların gezdiği bölgelerde yörenin dili ile ilgili tespit eden eserler içinde 17 yyda hangisinin eseri önemli kaynaktır?

a)evliya çelebi

b)katip çelebi

c)niyazi

d)ali şir nevai

e)babür şah

a

 

33)klasik dönem çağatay türkçesi hangi tarihleri kapsar?

a)1600-1921

b)1465-1600

c)1465-1922

d)1601-1924

e)1602-1920

b

 

34)iyi bir askeri komutan ve devlet adamı olan şair hangisidir?

a)bayram han

b)babur şah

c)muhammed salih

d)şibani muhammed han

e)fazlulah han

a

 

35)lugati türki kimin eseridir?

a)muhammed salih

b)babur şah

c)bayram han

d)fazlulhah han

e)şibani muhammed han

d

 

36)üçüncü kişi iyelk ekinden sonra hal eki getirildiğinde zamir n nin kullanlmaması hangi dönemde başlamıştır?

a)çağatay t.

b)karahanlı t

c)harezm t

d)eski anadolu t

e)oğuz türkçesi

b

 

37)safevi sarayında daha itibarlı olan dil hangisidir?

a)türkçe

b9arapça

c)farsça

d)oğuzca

e)özbekce

a

 

38)şibani hanlarından muhammed şibanı hanı yenerek öldüren şair hangisidir?

a)tebrizi

b)süleyman safevi

c)şah ismail

d)nişati şirvani

e)ağa mesih şirvani

c

 

39)azerbeycan lehçesi hangi boylara mensuptuır?

a)oğuz-türkmen

b)türkmen-tatar

c)kazak-tatar

d)oğuz-kazak

e)oğuz-özbek

 a_____________________

 

HAZIRLAYAN BÜŞRA KAYMAK'A TEŞEKKÜRLER..

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile